Voeding voor Sporters

Home/Diensten/Voeding

Advies over voeding is een must voor elke (top)sporter. Als talent of (top)sporter ben jij altijd bezig om te kijken waar nog eventuele winst te behalen valt. Met name op het gebied van voeding zijn er veel vragen en onduidelijkheden wat nu wel of niet goed voor je is. Binnie is voedingsconsulente en aangesloten bij BGN  (Beroepsvereniging voor Voedingsconsulenten Nederland), daarmee hebben wij de deskundigheid in huis om een weloverwogen voedingsadvies te geven.

Na deze sessies ben jij je bewust van een gezond voedingspatroon. Begrippen als eiwitten, koolhydraten en vetten komen aan bod. Kortom een must voor elke serieuze sporter.

Welke sport je ook beoefent, wij maken samen een deskundig programma voor jou zodat ook je leefstijl bijdraagt aan nog betere prestaties.

Tarieven

Topsportbegeleiding

neem contact met ons op

Voedingsadvies

6 sessies van 30 min

€ 195,00

In de huidige tijd, waarin technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, bewegen kinderen een stuk minder. Dit terwijl buiten spelen op pleintjes, klimmen in bomen of voetballen op recreatieveldjes juist een belangrijke bijdrage hebben aan de bewegingsontwikkeling van kinderen. Door het gebrek aan beweegervaring blijven grondvormen van bewegen achter.
Daarbij komt dat meerdere studies hebben aangetoond dat het voor de (bewegings)ontwikkeling van een kind niet goed is om op jonge leeftijd maar voor één sport te trainen, ook wel vroeg specialiseren genoemd. De ontwikkeling van algemene motorische vaardigheden blijft namelijk achter als er maar een beperkt aantal bewegingsvormen wordt aangeboden.

BMO
De ontwikkeling van een beperkt beweegaanbod, ook op school, is al enige tijd gaande. Het is daarom belangrijk om hier op in te spelen tijdens het trainingsaanbod. Bij Vitesse krijgen de spelers ‘BMO’ aangeboden, wat staat voor Breed Motorische Ontwikkeling. Deze trainingen worden wekelijks aangeboden en ingevuld door Tom en Binnie. Denk hierbij aan grondvormen van bewegen, van judo tot bewegen op muziek. Bij de invulling van deze trainingen staat een grotere variatie in het beweegaanbod centraal voor de spelers van de onder- en middenbouw. Bij Vitesse geloven we er in dat betere bewegers, op latere leeftijd ook betere voetballers worden. Het in contact komen met een breed scala aan vormen van bewegen is daarom essentieel.

Tim Arends, Vitesse
Met het vrouwenijshockey Nederland Team werken we als team al een een tijdje keihard om fitter te worden met ondersteuning van Pronami Skills.
Nu kon mij voeding niet achterblijven. Met het voedingsadvies en ondersteuning van Binnie word ik bewuster van mijn voeding om zo te werken aan een gezond vetpercentage en daarnaast voldoende voedingstoffen binnen te krijgen om de energie te leveren die ik nodig heb
Nadia Zijlstra , Goalie team nl ijshockey