Lidmaatschap

Als lid van Pronami Skills betaal je de volgende tarieven

Voor het eerste kind uit het gezin  €24,00 per maand

Voor het tweede kind uit het gezin  €19,00 per maand

Voor het derde kind uit het gezin  €15,00 per maand

deze dien je over te maken op NL40INGB0007303594 tnv Pronami Skills onder vermelding van naam Atleet

Losse Training € 7,50